Noticia en la TPA sobre la Tesis del Gochu Asturcelta